Wigilia - 2017 r.

2017-12-21

W dniu 21 grudnia 2017 r. członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze spotkali się na uroczystej wigilii w salach hotelu Mercury.
Uczestniczyło w niej około 170 osób z Jeleniej Góry i kół terenowych Związku.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością:

  • Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła wraz z zastępcą
  • Panem Piotrem Paczóskim,
  • Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Zofii Czernow Pani Aleksandra Wochal,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Konrad Sikora
  • oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Przybyli także przedstawiciele Zarządu Oddziału Okręgowego Związku z Wałbrzycha.

Goście po powitaniu przez organizatora imprezy Pana Stanisława Dziedzica wspólnie odśpiewali kolędę z towarzyszeniem zespołu "Sokolik" z Karpnik.
Część liturgiczną uroczystości poprowadził ksiądz dziekan Bogdan Żygadło, po czym wszyscy obecni złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się opłatkiem.
Po poczęstunku uczestnicy zaśpiewali wspólnie wiele najpiękniejszych polskich kolęd, a następnie wysłuchali dalszej części koncertu zespołu "Sokolik".
Radosne i optymistyczne w wymowie piosenki zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po ponad 2-godzinnej zabawie Goście opuszczali sale hotelu Mercury w podniosłych świątecznych nastrojach.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8