Bezpłatne porady prawne - skorzystaj!

2014-04-04

Informujemy, że w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00 są u nas udzielane bezpłatne porady prawne.

Chęć skorzystania z porady należy zgłosić z wyprzedzeniem w biurze Zarządu, przy ul. Prusa 8 w Jeleniej Górze, które jest czynne od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:30.

Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie, pod numerem tel. 75 75 221 61.Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8