Zapraszamy na Przegląd - regulamin

2014-07-25

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Przeglądzie Zespołowej Twórczości Artystycznej Seniorów pod honorowym patronatem Poseł Ziemi Jeleniogórskiej Zofii Czernow Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marcina Zawiły.


Najważniejsza dla organizatorów jest IDEA SPOTKANIA ludzi twórczych, aktywnych i zachwycających energią mimo różnych doświadczeń życiowych.
Przegląd adresowany jest do amatorskich zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów, kabaretów i zespołów ludowych.
Nie ograniczamy niczym repertuaru, który chcecie nam Państwo przedstawić. Preferowana jest twórczość własna, autorskie i kreatywne opracowanie utworów, sięganie po tematykę ludową, repertuar różnych stylów muzycznych.
Na zwycięzców czekają nagrody.


Program Przeglądu:
- eliminacje wstępne na podstawie nadesłanych materiałów,
- przesłuchania uczestników,
- udział laureatów w koncercie finałowym.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30.08.2014 r. Zwracamy się z gorącą prośbą o rozpowszechnienie załączonych materiałów w środowisku seniorów.

Dodatkowa propozycja: istnieje możliwość poza konkursem zaprezentowania zespołu i swojego regionu na jeleniogórskim Placu Ratuszowym

Z wyrazami Szacunku
Przewodniczący
Zarządu Oddziału Rejonowego
w Jeleniej Górze
Stanisław Dziedzic

 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego


Karta zgłoszenia
III Przegląd Zespołowej Twórczości Amatorskiej Seniorów
Jelenia Góra 2014
( kartę należy wypełnić drukowanymi literami)

1. Nazwa zespołu …...........................................................................................................................................................................

2. Forma zespołu (zespół instrumentalny, wokalno-instrumentalny, chór, kabaret) /zespoły śpiewacze/

3. Miejscowość …......................................................................................................................................

4. Osoba reprezentująca zespół

Imię i Nazwisko …...............................................................................................................................

Adres ….................................................................................................................................................

e-mai…..........................................................................telefon.............................................................

5. Ilość członków zespołu ….......................................................................................................................

6. Historia zespołu (data powstania, udział w konkursach itp.) ….........................................................
...
…................................................................................................................................................................
.
….................................................................................................................................................................

7. Repertuar
a/ muzyczny zgłoszony do Przeglądu -

- tytuł utworu.................................................................................................................................

- autor tekstu ….............................................................................................................................
.
- kompozytor..................................................................................................................................

b/ dla kabaretów

- tytuł prezentacji........................................................................................................................

- autor tekstu.................................................................................................................................

Deklaracja występu na Pl. Ratuszowym: tak/ nie , proponowany czas występu.........................................

(podpis osoby reprezentującej zespół)


Regulamin III Przeglądu Zespołowej Twórczości Artystycznej Seniorów „Senioralia”
1-4 października 2014 r. Jelenia Góra


Impreza pod honorowym patronatem:
Posłanki Ziemi Jeleniogórskiej na Sejm Rzeczpospolitej Polski Zofii Czernow, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
Radosława Mołonia, Prezydenta miasta Jeleniej Góry, Marcina Zawiły


Organizator:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze przy współpracy z Jeleniogórskim Centrum Kultury

Cele przeglądu:
prezentacja twórczości oraz konfrontacja osiągnięć zespołów artystycznych ,
rozwijanie pasji twórczych, integracja środowiska przez wspólne przedsięwzięcia i współpracę międzypokoleniową,
rozwijanie pasji twórczych propagowanie aktywnego i kulturotwórczego sposobu spędzenia czasu

Warunki uczestnictwa:

  • w Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły amatorskie oraz mieszane - udziałem minimum 50% seniorów – o charakterze

wokalno-instrumentalny, instrumentalnym, chóry, kabarety.

  • Do przeglądu zapraszamy zespoły z Województwa Dolnośląskiego i Jeleniej Góry działające w ramach PZERiI, a także inne grupy seniorów skupione w pokrewnych organizacjach.
  • Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagrania na płycie DVD lub CD – prezentacji zespołu – do komisji kwalifikacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2014 r. na adres:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Prusa 8 58-500 Jelenia Góra


UWAGA: Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min
Przebieg konkursu:
I etap – eliminacje wstępne.
Prezentacje będą oceniane przez jurorów powołanych przez organizatora , którzy dokonają weryfikacji zgłoszeń na podstawie nagrań demo i wytypują zespoły
do udziału w półfinale zwanym II Etapem.
Materiał muzyczny przysłany przez zespół może być inny niż wykonywany podczas prezentacji. Informacja ta nie dotyczy prezentacji estradowych typu kabaret, gdyż nagrany materiał musi być materiałem prezentowanym podczas Przeglądu.

II Etap - przesłuchania
1,2 , 3 października 2014 r. Sala Widowiskowa JCK, ul. Bankowa 28/30 godz. 13:30 Organizatorzy powołują jury złożone z profesjonalistów, którzy dokonają oceny prezentacji wybranych podczas I Etapu.
Kolejność wykonawców ustala organizator.
Przesłuchania II Etapu są otwarte dla publiczności.
Jury ogłosi wyniki po zakończeniu przesłuchań.


Jurorzy decydują o przyznaniu nagród niezależnie od kategorii w jakich występują zespoły.
Finałowy Koncert wieńczący obchody Światowego Dnia Ludzi Starszych z udziałem zaproszonych gości i publiczności.
4 października 2014 r. godz 14:00 Sala Filharmonii Dolnośląskiej ul. Piłsudskiego
W trakcie koncertu zostaną wręczone nagrody laureatom wyróżnionym przez jury.
Nagrodzone zespoły będą mogły zaprezentować po jednym utworze z repertuaru konkursowego.


Informacje dodatkowe:
Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie koncertu, pomoc techniczną i akustyczną.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator, a jego decyzja jest ostateczna.
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Nie przewiduje się procedur odwoławczych.
Kontakt z organizatorem: Jerzy Mandryk tel. i fax 75 75 221 61
kom. 509 499 259 e mail oddzialjg@wp.pl


Przewodniczący
Zarządu Oddziału Rejonowego
w Jeleniej Górze
Stanisław DziedzicZapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8