Wycieczki w 2020 roku - plan aktualizacja

2019-11-19

Proszę o zapoznanie się z uszczegółowionym planem wycieczek w 2020 roku.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8