Nasz Przewodniczący w Zarządzie Głównym

2020-01-07

Nasz Przewodniczący w Zarządzie Głównym
W dniach 3-5 grudnia 2019 r. w Warszawie odbył się
XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zjazd poprzedzony był kampanią sprawozdawczo-wyborczą w terenowych ogniwach Związku. 65 delegatów, wybranych
na zjazdach okręgowych, w trakcie trzydniowych obrad dokonało podsumowania kadencji 2014-2018 i wytyczyło kierunki działania naszej Organizacji na nadchodzące lata.Zjazd przyjął Uchwałę Programową, wyznaczająca główne cele i kierunki działania Związku
w nowej kadencji oraz wybrał nowe władze naczelne, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Przewodniczącą Zarządu Głównego PZERiI wybrana została ponownie kol. Elżbieta Ostrowska.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o wyborze na członka Zarządu Głównego, Przewodniczącego Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze kol. Stanisława DziedzicaZapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8