Pilne - nowe (zmienione) terminy wycieczek

2020-05-16

UWAGA ! ! !

Podajemy nowe terminy wyjazdów na wycieczki:

1. Bieszczady - 07 - 10.09.2020 r.
2. Wrocław - 24.09.2020 r.
3. Kazimierz nad Wisłą - 05 - 08.10.2020 r.
4. Praga - 19 - 20.10.2020 r.
5. Wiedeń - termin zostanie podany w późniejszym czasie .

Transport autobusowy i miejsca noclegowe spełniać będą wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

Chęć wyjazdu lub rezygnacji z wycieczki należy przekazać telefonicznie do dnia 20.06.2020 r.
nr telefonu 783-964-858
Zwrot wpłaconych zaliczek będzie realizowany po otrzymaniu informacji o rezygnacji
z wycieczki na e-mail oddzialjg@wp.pl lub SMS na nr telefonu 783-964-858.

W rezygnacji należy podać nazwisko i imię nr KP naszego potwierdzenia
o przyjęciu zaliczki oraz nr konta bankowego, na które ma zostać dokonany przelew
wpłaconych środków.

Wszystkie rozliczenia finansowe będą prowadzone poprzez przelewy bankowe.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 783-964-858

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8