ZDolne NGO - jesteśmy nominowani do nagrody!

2013-12-21

Po raz drugi odbył się Plebiscyt „zDolne NGO”, mający na celu wyłonić najlepszą dolnośląską organizację pozarządową. Organizatorem plebiscytu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze nominowany do tej zaszczytnej nagrody.


Celem plebiscytu jest uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnośląskich ngo, wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych i promowanie dobrych praktyk. Uroczysta gala wręczenia nagród II Edycji Plebiscytu „zDolne NGO” miała miejsce 9 maja w Górze. Wśród nominowanych do nagrody znalazł się Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze.
Takie wyróżnienie to zasługa zarówno Zarządu Związku działającego prężnie pod fachowym kierownictwem Przewodniczącego Zarządu p. Stanisława Dziedzica jak i członków, bez których energii, zapału, aktywności i uczestnictwa nawet najlepszy projekt nie miałby racji bytu.

Obecnie Odział Rejonowy PZERiI liczy 1850 członków.

W 2012r. w zorganizowanych imprezach kulturalno-rozrywkowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz edukacyjnych uczestniczyło 5.100 osób (koncerty w filharmonii, przedstawienia teatralne, wyjazdy do opery we Wrocławiu, wycieczki plenerowe, krajowe i zagraniczne).
Z turnusów wczasowych i rehabilitacyjnych skorzystało 2100 osób.

Dużym powodzeniem cieszą się obchody Światowego Dnia Inwalidy (maj), Senioralia (październik) i spotkania przedświąteczne połączone z uroczystymi koncertami.
Zainicjowany też został Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. W bieżącym roku II edycja.
Stowarzyszenie od lat podejmuje działania na rzecz zmiany wizerunku i stereotypów w postrzeganiu osób starszych przez zwiększenie roli seniorów w społeczności lokalnej i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, rozwija wolontariat nakierowany na wsparcie wzajemne, udziela bieżącej pomocy psychologicznej i prawnej, a przedstawiciele Oddziału Rejonowego PZERiI czynnie uczestniczą społecznie w wielu organizacjach doradczo-opiniotwórczych i inicjatywnych przy Prezydencie Miasta (Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Jeleniogórska Rada Seniorów), czym bezpośrednio wpływają na politykę samorządu w sferze senioralnej.
Stowarzyszenie przykłada też dużą wagę do szeroko rozumianej współpracy pomiędzy różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i powiatu, dlatego też beneficjentami podejmowanych działań są nie tylko seniorzy i osoby niepełnosprawne, ale ogół mieszkańców miasta.
W naszej społeczności witamy serdecznie wszystkich, którzy chcą delektować się paletą barw pogodnej jesieni.

Tekst: Zofia Opacka

Foto: Jerzy Mndryk

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8