Ogłoszenie - praca Biura Zarządu od 2 czerwca 2020 r.

2020-05-29

OGŁOSZENIE
PZERiI Jelenia Góra zawiadamia, że od dnia 02-06-2020 r.
będziemy obsługiwać naszych członków pojedynczo
w biurze Zarządu przy ul. B. Prusa 8

Dzień 12-06-2020 r. będzie dniem
wolnym od pracy

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8