Wycieczka do Kazimierza Dolnego - październik 2020 - zapisy

2020-06-06

SĄ WOLNE MIEJSCA na wycieczkę do Kazimierza Dolnego
w dniach
05-08 października 2020 r.

W programie wycieczki:
Kazimierz Dolny, Kozłówka, Lublin, Sandomierz.

Zapisy i bliższe informacje w Biurze Zarządu.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8