Rajd pieszy - Podgórzyn - 11 sierpnia 2021

2021-07-22

Rajd pieszy
P O D G Ó R Z Y N
DOLINA CZERWIENIA, ZACHEŁMIE, SREBRNY WIDOK, PRZESIEKA, PODGÓRZYN
Na zakończenie konkurs wiedzy o trasie z nagrodami i poczęstunek

11 SIERPNIA 2021 r. (środa)

Zbiórka o godz. 9.00 przy ul. Teatralnej w Jeleniej Górze.

Zapisy w biurze Zarządu.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8