Zasady zapisów na wycieczki

2021-11-05

Zapisy na wycieczki w 2022 roku

Zapraszamy na wycieczki jedno- i wielodniowe.
Szczegółowe informacje o trasie, terminie i cenie wycieczek oraz Regulamin uczestnictwa
w imprezach turystycznych zamieszczone są na stronie internetowej www.emeryci.jgora.pl
w zakładce "Wycieczki" oraz w siedzibie Związku.

Warunki zapisów:
• opłacone składki członkowskie,
• wpłata zaliczki w kwocie 300 zł na wycieczki wielodniowe (dopłata do całości co najmniej 39 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki)
• wpłata całości na wycieczki jednodniowe,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w imprezach turystycznych.

Zapisów można dokonać:
• osobiście w siedzibie Związku, w dniach i godzinach pracy biura – od 30 listopada 2021 r.

• zdalnie – od 9 listopada 2021 r. - wysyłając e-maila zawierającego:
* imię, nazwisko, PESEL, adres, telefon
* informacje o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych"
i "Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach turystycznych"
i dokonując wpłaty wymaganej kwoty przelewem.
Nr konta Związku nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Adres e-mail: oddzialjg@wp.pl

O kolejności zapisów decyduje data otrzymania wpłaty.
Bliższe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w siedzibie Związku, w dniach
i godzinach pracy biura.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8