SENIORALIA 2022 - Jelenia Góra

2022-11-03

W tym roku w Jeleniej Górze obchody Dni Seniora, odbywały się w dniach 1 – 16 października 2022 roku.
Otwarcie nastąpiło przemarszem barwnego korowodu ulicami Jeleniej Góry.
W Jeleniogórskim Centrum Kultury odbywały się konkursowe koncerty zespołów biorących udział
w „I-szym Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Seniorów, „SENIORALIA”
i Osób z Niepełnosprawnościami”.

Zwycięskie zespoły wystąpiły w Zdrojowym Teatrze Animacji im. Bogdana Nauki.
Zwieńczeniem obchodów „SENIORALIA 2022” był koncert Alicji Majewskiej
w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Imprezy były współfinansowane przez Urząd Miasta Jeleniej Góry.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8