ZEBRANIE INFORMACYJNE - WCZASY - WYCIECZKI w 2023 roku - koncert

2022-11-03

ZEBRANIE INFORMACYJNE

Zarząd PZERiI informuje, że w dniu
7 grudnia 2022 (środa), o godzinie 12:00,
w sali widowiskowej JCK przy ulicy Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze

odbędzie się otwarte zebranie informacyjne.

Zebranie poświęcone będzie między innymi
informacji o planowanej w roku 2023 działalności Jeleniogórskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
w tym o terminach, lokalizacjach i zasadach zapisów na wczasy, wycieczki, rajdy
oraz wybranych innych działań na rzecz członków.

Po części informacyjnej - KONCERT

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8