Integracja osób niepełnosprawnych - wystawa (2018r.)

2018-10-04 12:00

W dniach od 1 do 4 października 2018 roku w hallu wystawienniczym Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze została zorganizowana wystawa prac seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach projektu „INTEGRACJA – Integracja osób niepełnosprawnych”. Miejsce na ekspozycję prac uzyskaliśmy dzięki uprzejmości kierownictwa Książnicy Karkonoskiej. Wystawa była dostępna dla wszystkich korzystających z Książnicy w godzinach od 9 do 18.
Autorami prac, które zostały pokazane na wystawie INTEGRACJA w Książnicy Karkonoskiej są:

 • - seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów ze Staniszowa – Krystyna Krawczyk, Irena Sobczyk, Stanisława Sochacka, Jadwiga Sobańska oraz Danuta Misztak – szefowa Koła;
 • - osoby niepełnosprawne z powiatu jeleniogórskiego, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Jelenia Góra - autorzy prac biorą udział w zajęciach prowadzonych w ramach rehabilitwystawa prac seniorów i osób niepełnosprawnychacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych w pracowniach tematycznych WTZ Kowary:

- plastycznej,
- rękodzielniczo - florystycznej,
- krawieckiej,
- tkacko - dziewiarskiej
- komputerowej.

Senioralia 2018 - przypomnienie harmonogramu

2018-10-02 12:22

SENIORALIA 2018

Harmonogram

06.10.2018 r.

Godz 10:30 Zbiórka na placu przy Kościele Garnizonowym
Godz 11:00 - 12:00 Przemarsz korowodu na Plac Ratuszowy

Plac Ratuszowy

Godz 12:00 Przekazanie kluczy do miasta
Godz 12:30 Wydanie „specjału seniora”
Godz 10:30 do 16:00 -Występy zespołów

Sala JCK ul. Bankowa /dawny Kwadrat/

Godz 13:00 Przesłuchania zespołów w ramach
VII Dolnośląskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów

07.10.2018 r.

Godz 11:00 – 14:00 Występy zespołów na pl. Ratuszowym

Godz 13:00 - Sala JCK przesłuchania zespołóww ramach
VII Dolnośląskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów

30 min po występie ostatniego zespołu - ogłoszenie wyników Przeglądu

13.10.2018 r.

Sala Filharmonii

Godz 14:00 Akademia z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”, Koncert

14.10.2018 r.

godz 17:00 BAL SENIORA Hotel "Mercure"

X Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2018

2018-09-06 12:00

W dniu 4 września 2018 roku w Sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbył się X Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zjazd w którym wzięło udział 40 delegatów spośród 44 wybranych na zebraniach Kół oraz zaproszeni goście rozpoczął koncert zespołu Finezja, trzech młodych muzyków (2 akordeonistów i perkusista). Zespół wykonał zestaw utworów bardziej i mniej znanych w oryginalnej aranżacji, czym zyskał aplauz słuchaczy.


Zjazd otworzył Stanisław Dziedzic witając gości – kierownictwo Zarządu Okręgu PZERiI z Wałbrzycha – przewodniczącą Annę Marię Mirską, przew. Komisji Rewizyjnej ZO Mieczysława Bąka oraz przew. Komisji Socjalno-Bytowej Józefa Świątka. Stanisław Dziedzic zaproponował na przewodniczącego Zjazdu panią Janinę Radomską z Mysłakowic. Zjazd jednomyślnie powierzył prowadzenie obrad zgłoszonej kandydatce. Protokolantem Zjazdu został Jerzy Mandryk – sekretarz ustępujacego Zarządu ZR.
W kolejnych punktach obrad wybrano Komisję Mandatową, która stwiedziła prawomocność obrad, Komisję Porozumiewawczą oraz Komisję Wnioskową.


Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji przedstawił Stanisław Dziedzic, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Danuta Roszykiewicz, która złożyła również wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Przew. Zarządu Okręgu A.M.Mirska wysoko oceniła pracę Zarządu, podziękowała za współpracę przekazując słodki upominek – kosz słodyczy. Przew Kom.Rewizyjnej ZO również pogratulował wyników pracy Oddziału Rejonowego. Zabierający głos w dyskusji nad sprawozdaniem delegaci również pozytywnie ocenili pracę Zarządu.


Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi.


W kolejnym punkcie przeprowadzono wybory Zarządu na kolejną kadencję, który zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą liczyć będzie 20 członków, w tym 8 przewodnicących kół terenowych oraz 12 zgłoszonych z Sali. Stanisław Dziedzic zarekomendował 9 kandydatów a z Sali zgłoszono 3 kandydatów. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali nowy Zarząd na kolejną kadencję.
Nastepnie przeprowadzono wybór Komisji Rewizyjnej w 3-osobowym składzie.
W trakcie krótkiej przerwy Zarząd dokonał wyboru przewodniczącego – jednomyślnie wybierając Stanisława Dziedzica.
W kolejnym punkcie Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Okręgowy. Na podstawie liczebności członków Odziału Rejonowego ustalono, że Rejon będzie reprezentowany przez 7 delegatów (1 na 300 członków) w tym nowowybranego przewodniczącego. Zjazd miał dokonać wyboru 6 delegatów, a z Sali zgłoszono 7 kandydatów spośród których w głosowaniu jawnym wybrano 6 delegatów.


Podjęcie uchwały dot. zgłoszonych w dyskusji wniosków było ostatnim punktem porządku obrad i przewodnicząca zakończyła Zjazd dziękując delegatom i gościom za udział a nowowybranym władzom Rejonowego Oddziału PZERiI sukcesów w działalności na rzecz całego środowiska.

Rajd autokarowo-pieszy - 21 maja 2018 r. - relacja

2018-05-25 12:11


W dniu 21 maja 2018 r. członkowie i sympatycy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze uczestniczyli w rajdzie autokarowo-pieszym. Trasa prowadziła z Pilchowic przez Siedlęcin, Perłę Zachodu i Wzgórze Krzywoustego do centrum Jeleniej Góry. W Pilchowicach obejrzeliśmy zaporę, a część grupy – także wnętrze elektrowni wodnej. Następnie zwiedziliśmy Wieżę Książęcą w Siedlęcinie, słynącą z unikatowych fresków o tematyce rycerskiej. Po spacerze na Perłę Zachodu przyszedł czas na poczęstunek dla pokrzepienia sił.
W dalszej części wycieczki obejrzeliśmy elektrownie wodne Bobrowice I i II oraz zabytkowy wiadukt kolejowy i znane źródełko, z którego wód korzysta wielu mieszkańców miasta. Finał nastąpił na Wzgórzu Krzywoustego przy wieży widokowej zwanej Grzybkiem.
Na całej trasie wycieczki przewodnik opowiadał o zwiedzanych obiektach i terenach oraz ciekawostkach przyrodniczych np. gnejsach i marmitach. Na zakończenie chętni mogli sprawdzić nowo nabyte wiadomości w trakcie konkursu, którego zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Przewodnik był wręcz zaskoczony wysokim poziomem wiedzy uczestników quizu.
Pogoda dopisała, humory również, a ponad 5 godzin ruchu na świeżym powietrzu z pewnością dobrze przysłuży się kondycji „rajdowiczów”.

Koncert Wiosenny - 9 maja 2018 r.- relacja

2018-05-25 12:08

Z okazji Światowego Dnia Inwalidy w dniu 9 maja 2018 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze zaprosił swoich członków
i sympatyków na tradycyjny koncert wiosenny. Uczestników i zaproszonych gości powitał inicjator koncertu Pan Stanisław Dziedzic.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry: Pan Jerzy Łużniak i Pan Piotr Paczóski, Przekazali oni zebranym seniorom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Związek prowadzi działalność na terenie powiatu jeleniogórskiego i złotoryjskiego w formie kół terenowych, nie dziwi więc obecność przedstawicieli władz samorządowych z okolicznych miast i gmin: Ewy Pędziwiatr - Wiceprzewodniczącej Rady Miasta w Kowarach oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Mysłakowicach Pani Janiny Radomskiej. Życzenia pomyślności i dobrego zdrowia -
w imieniu Pani Poseł na Sejm RP Zofii Czernow - przekazała Pani Aleksandra Wochal, Dyrektor Biura.
Po części oficjalnej przyszła pora na występ zespołu „Five up”, złożonego z muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, którzy wykonali kilka utworów instrumentalnych. Przy ich akompaniamencie zaśpiewali soliści na co dzień występujący w składzie renomowanego zespołu „Spiritual Singers Band”. Pięknymi głosami snuli muzyczną opowieść utrzymaną w konwencji bajkowej w stylu lat 20 i 30-tych ubiegłego wieku. Narratorka Pani Dominika Łukasiewicz łączyła poszczególne utwory w jedna całość.
Koncert odbył się przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali. Tradycyjnie już nie zabrakło wspólnych śpiewów oraz bisów na życzenie publiczności.

Bal karnawałowy - 2018

2018-02-01 08:14

W dniu 20 stycznia 2018 r. emeryci i renciści bawili się na tradycyjnym balu karnawałowym.
Impreza odbyła się w gościnnych salach Clubu Euforia w Jeleniej Górze.
Goście tańczyli przy akompaniamencie zespołu muzycznego w iście szampańskich nastrojach, smakowali przygotowane dania i nawiązywali nowe znajomości w sprzyjających integracji okolicznościach.
Nie obyło się również bez wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych.


Imprezę zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Jeleniej Górze.

Koncert noworoczny 2018

2018-01-10 12:00

W dniu 4 stycznia 2018 r. - zgodnie z corocznym obyczajem – członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze i i kół terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wzięli udział w "Koncercie noworocznym". Uczestniczyło w nim ponad 300 osób.
Koncert zaszczycili swą obecnością:

 • Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Zofii Czernow, Pani Aleksandra Wochal,
 • Radna Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pani Anna Bałkowska
 • oraz znany artysta współpracujący ze Związkiem, Pan Jerzy Jakubów.

 

Gości powitał organizator koncertu Pan Stanisław Dziedzic.
Widzowie koncertu mieli okazję podziwiać popisy wokalistów, zespołu muzyków Filharmonii Dolnośląskiej (instrumenty dęte i perkusja) oraz widowiskowe występy tancerzy ze Szkoły Tańca Kurzak&Zamorski. Tegoroczny koncert można najkrócej opisać określeniem "Pod dachami Paryża". Troje solistów wykonało przeboje muzyki francuskiej, niektóre w oryginale, połączone intrygującą fabułą z romansem w tle. Prowadząca koncert oraz muzycy włączali się żartami muzycznymi do wspólnej zabawy.
Seniorzy chętnie reagowali na zaproszenia do wspólnego śpiewania i nagradzali wykonawców zasłużonymi brawami. Koncert spotkał się z żywym i pozytywnym odbiorem publiczności, która zachęciła artystów do bisów.
Po prawie 2-godzinnej zabawie Goście złożyli sobie wzajemnie życzenia noworoczne przy tradycyjnej lampce szampana.

Wigilia - 2017 r.

2017-12-21 21:00

W dniu 21 grudnia 2017 r. członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze spotkali się na uroczystej wigilii w salach hotelu Mercury.
Uczestniczyło w niej około 170 osób z Jeleniej Góry i kół terenowych Związku.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością:

 • Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła wraz zzastępcą
 • Panem Piotrem Paczóskim,
 • Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Zofii Czernow Pani Aleksandra Wochal,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Konrad Sikora
 • oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Przybyli także przedstawiciele Zarządu Oddziału Okręgowego Związku z Wałbrzycha.

Goście po powitaniu przez organizatora imprezy Pana Stanisława Dziedzica wspólnie odśpiewali kolędę z towarzyszeniem zespołu "Sokolik" z Karpnik.
Część liturgiczną uroczystości poprowadził ksiądz dziekan Bogdan Żygadło, po czym wszyscy obecni złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się opłatkiem.
Po poczęstunku uczestnicy zaśpiewali wspólnie wiele najpiękniejszych polskich kolęd, a następnie wysłuchali dalszej części koncertu zespołu "Sokolik".
Radosne i optymistyczne w wymowie piosenki zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po ponad 2-godzinnej zabawie Goście opuszczali sale hotelu Mercury w podniosłych świątecznych nastrojach.

JESIENNY BAL SENIORA - 2017

2017-10-19 10:31

JESIENNY BAL SENIORA

Końcowym akcentem imprez pogodnej senioralnej jesieni, organizowanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego, był Bal Seniora w restauracji "Staniszówka" w Staniszowie.
We wspólnej zabawie wzięło udział 160 członków i sympatyków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze oraz zaproszeni goście.
Tańce przy muzyce rozrywkowej urozmaicił występ zespołu folklorystycznego "Sokolik" z Karpnik.
Seniorzy po raz kolejny popisali się godnym pozazdroszczenia entuzjazmem i werwą we wspólnej zabawie i udowodnili, że jesień życia może być naprawdę pogodna i wesoła.

"Senioralia 2017" za nami

2017-10-12 09:26


„Senioralia 2017” za nami !

W dniach 30 września i 1 października 2017 r. obchodziliśmy po raz szósty święto seniorów „Senioralia 2017”.
Impreza rozpoczęła się tradycyjnym korowodem, który wyruszył ulicą 1 Maja. W tym roku pochód, w którym wzięło udział ok. 900 osób wyglądał szczególnie barwnie i radośnie. Każdy z uczestników został obdarowany przez organizatorów słonecznikiem. A że pogoda dopisała wyjątkowo, zabawa była przednia.

Do korowodu włączyli się aktywnie seniorzy z Republiki Czeskiej (z Lanova) współpracujący z emerytami, rencistami i inwalidami ze Szklarskiej Poręby i Karpacza. Gościliśmy także przedstawicieli miasta partnerskiego Erfstadt w Niemczech.


Rytm marszu korowodu nadawały przygrywające w kilku punktach deptaka miejskiego zespoły folklorystyczne.
Specjalne jury dokonywało w trakcie przemarszu oceny strojów uczestników pochodu i nagrodziło najlepiej prezentujących się seniorów słodkimi upominkami.
Kulminacyjnym punktem korowodu było przekazanie seniorom na ręce inicjatora "Senioraliów" Pana Stanisława Dziedzica z Oddziału Rejonowego PZERiI klucza do miasta przez Prezydenta. O wydanie klucza seniorzy poprosili włodarza miasta w chóralnie odśpiewanej piosence z zabawnym tekstem, a po jego otrzymaniu – podziękowali również piosenką.
Na scenie na placu Ratuszowym w ciągu 2 dni prezentowali się uczestnicy VI Dolnośląskiego Przeglądu Zespołowej Twórczości Amatorskiej Seniorów.
Występy konkursowe w ramach przeglądu odbywały się w obu dniach w sali widowiskowej JCK. Jury oceniło prezentacje 28 zespołów i ogłosiło wyniki nagradzając 6 zespołów:

 • "Jarzębina" z Kobierzyc,
 • "Polanie" ze Środy Śląskiej,
 • "Szymanowianie" z Szymanowa,
 • "Agat" z Jeleniej Góry,
 • "Górzanie" z Piławy Górnej,
 • występujący gościnnie zespół "Drzewiczanie" z Kostrzyna nad Odrą

oraz solistów:

 • Pana Zdzisława Ornata
 • Pana Andrzeja Dudziaka.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Poseł na Sejm RP Zofię Czernow otrzymał zespół "Karkonosze" z Gruszkowa.
W imprezach objętych programem uczestniczyli seniorzy z całego Dolnego Śląska, zaproszeni goście z innych regionów oraz turyści. Łączną liczbę osób uczestniczących w różnych formach w tegorocznych "Senioraliach" można szacować na ok. 3600. Waloru promocyjnego zdarzenia dla miasta i regionu nie sposób więc przecenić.
Mieszkańcom Jeleniej Góry i przybyłym gościom seniorzy - organizatorzy zadedykowali koncert przebojów muzyki rozrywkowej pt. "Nie liczę godzin i lat" w dniu 1 października o godz. 15 na placu Ratuszowym. Wykonawcami koncertu byli: zespół instrumentalny FIVE UP, troje solistów – wokalistów oraz tancerze ze Szkoły Tańca Kurzak – Zamorski. Publiczność nagrodziła artystów zasłużonymi brawami i owacją na stojąco, zapraszając ich do bisów.
Podsumowaniem imprezy była uroczysta akademia z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora” w dniu 7 października 2017 r. o godz. 14 w wypełnionej po brzegi sali Filharmonii Dolnośląskiej, z udziałem parlamentarzystów i zaproszonych gości. W koncercie wystąpili laureaci Przeglądu, którzy zapewnili widzom wspaniałą zabawę, chóralne śpiewy, a na zakończenie wspólne tańce na scenie.
Ideą „Senioraliów” było pokazanie dorobku artystycznego i dziedzictwa kultury regionalnej, integracja środowiska osób starszych i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu oraz doskonalenia własnych talentów i umiejętności. Dzięki uczestnictwu gości z sąsiednich krajów możliwe było również nawiązanie kontaktów z seniorami z zagranicy. Zarówno w składzie zespołów, jak i wśród widzów była dość liczna reprezentacja młodszych pokoleń, co stworzyło szansę na integrację międzypokoleniową i przekazanie tradycji kultury regionalnej.
Tegorocznym obchodom patronowali:

 • Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Wsparcia finansowego udzielili:

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8