Wigilia - 2017 r.

2017-12-21 21:00

W dniu 21 grudnia 2017 r. członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze spotkali się na uroczystej wigilii w salach hotelu Mercury.
Uczestniczyło w niej około 170 osób z Jeleniej Góry i kół terenowych Związku.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością:

 • Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła wraz zzastępcą
 • Panem Piotrem Paczóskim,
 • Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Zofii Czernow Pani Aleksandra Wochal,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Konrad Sikora
 • oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Przybyli także przedstawiciele Zarządu Oddziału Okręgowego Związku z Wałbrzycha.

Goście po powitaniu przez organizatora imprezy Pana Stanisława Dziedzica wspólnie odśpiewali kolędę z towarzyszeniem zespołu "Sokolik" z Karpnik.
Część liturgiczną uroczystości poprowadził ksiądz dziekan Bogdan Żygadło, po czym wszyscy obecni złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się opłatkiem.
Po poczęstunku uczestnicy zaśpiewali wspólnie wiele najpiękniejszych polskich kolęd, a następnie wysłuchali dalszej części koncertu zespołu "Sokolik".
Radosne i optymistyczne w wymowie piosenki zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po ponad 2-godzinnej zabawie Goście opuszczali sale hotelu Mercury w podniosłych świątecznych nastrojach.

JESIENNY BAL SENIORA - 2017

2017-10-19 10:31

JESIENNY BAL SENIORA

Końcowym akcentem imprez pogodnej senioralnej jesieni, organizowanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego, był Bal Seniora w restauracji "Staniszówka" w Staniszowie.
We wspólnej zabawie wzięło udział 160 członków i sympatyków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze oraz zaproszeni goście.
Tańce przy muzyce rozrywkowej urozmaicił występ zespołu folklorystycznego "Sokolik" z Karpnik.
Seniorzy po raz kolejny popisali się godnym pozazdroszczenia entuzjazmem i werwą we wspólnej zabawie i udowodnili, że jesień życia może być naprawdę pogodna i wesoła.

"Senioralia 2017" za nami

2017-10-12 09:26


„Senioralia 2017” za nami !

W dniach 30 września i 1 października 2017 r. obchodziliśmy po raz szósty święto seniorów „Senioralia 2017”.
Impreza rozpoczęła się tradycyjnym korowodem, który wyruszył ulicą 1 Maja. W tym roku pochód, w którym wzięło udział ok. 900 osób wyglądał szczególnie barwnie i radośnie. Każdy z uczestników został obdarowany przez organizatorów słonecznikiem. A że pogoda dopisała wyjątkowo, zabawa była przednia.

Do korowodu włączyli się aktywnie seniorzy z Republiki Czeskiej (z Lanova) współpracujący z emerytami, rencistami i inwalidami ze Szklarskiej Poręby i Karpacza. Gościliśmy także przedstawicieli miasta partnerskiego Erfstadt w Niemczech.


Rytm marszu korowodu nadawały przygrywające w kilku punktach deptaka miejskiego zespoły folklorystyczne.
Specjalne jury dokonywało w trakcie przemarszu oceny strojów uczestników pochodu i nagrodziło najlepiej prezentujących się seniorów słodkimi upominkami.
Kulminacyjnym punktem korowodu było przekazanie seniorom na ręce inicjatora "Senioraliów" Pana Stanisława Dziedzica z Oddziału Rejonowego PZERiI klucza do miasta przez Prezydenta. O wydanie klucza seniorzy poprosili włodarza miasta w chóralnie odśpiewanej piosence z zabawnym tekstem, a po jego otrzymaniu – podziękowali również piosenką.
Na scenie na placu Ratuszowym w ciągu 2 dni prezentowali się uczestnicy VI Dolnośląskiego Przeglądu Zespołowej Twórczości Amatorskiej Seniorów.
Występy konkursowe w ramach przeglądu odbywały się w obu dniach w sali widowiskowej JCK. Jury oceniło prezentacje 28 zespołów i ogłosiło wyniki nagradzając 6 zespołów:

 • "Jarzębina" z Kobierzyc,
 • "Polanie" ze Środy Śląskiej,
 • "Szymanowianie" z Szymanowa,
 • "Agat" z Jeleniej Góry,
 • "Górzanie" z Piławy Górnej,
 • występujący gościnnie zespół "Drzewiczanie" z Kostrzyna nad Odrą

oraz solistów:

 • Pana Zdzisława Ornata
 • Pana Andrzeja Dudziaka.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Poseł na Sejm RP Zofię Czernow otrzymał zespół "Karkonosze" z Gruszkowa.
W imprezach objętych programem uczestniczyli seniorzy z całego Dolnego Śląska, zaproszeni goście z innych regionów oraz turyści. Łączną liczbę osób uczestniczących w różnych formach w tegorocznych "Senioraliach" można szacować na ok. 3600. Waloru promocyjnego zdarzenia dla miasta i regionu nie sposób więc przecenić.
Mieszkańcom Jeleniej Góry i przybyłym gościom seniorzy - organizatorzy zadedykowali koncert przebojów muzyki rozrywkowej pt. "Nie liczę godzin i lat" w dniu 1 października o godz. 15 na placu Ratuszowym. Wykonawcami koncertu byli: zespół instrumentalny FIVE UP, troje solistów – wokalistów oraz tancerze ze Szkoły Tańca Kurzak – Zamorski. Publiczność nagrodziła artystów zasłużonymi brawami i owacją na stojąco, zapraszając ich do bisów.
Podsumowaniem imprezy była uroczysta akademia z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora” w dniu 7 października 2017 r. o godz. 14 w wypełnionej po brzegi sali Filharmonii Dolnośląskiej, z udziałem parlamentarzystów i zaproszonych gości. W koncercie wystąpili laureaci Przeglądu, którzy zapewnili widzom wspaniałą zabawę, chóralne śpiewy, a na zakończenie wspólne tańce na scenie.
Ideą „Senioraliów” było pokazanie dorobku artystycznego i dziedzictwa kultury regionalnej, integracja środowiska osób starszych i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu oraz doskonalenia własnych talentów i umiejętności. Dzięki uczestnictwu gości z sąsiednich krajów możliwe było również nawiązanie kontaktów z seniorami z zagranicy. Zarówno w składzie zespołów, jak i wśród widzów była dość liczna reprezentacja młodszych pokoleń, co stworzyło szansę na integrację międzypokoleniową i przekazanie tradycji kultury regionalnej.
Tegorocznym obchodom patronowali:

 • Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Wsparcia finansowego udzielili:

Szwajcaria Saksońska - wycieczka 2017

2017-07-17 12:00

Członkowie zrzeszeni w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze w dniu 17 lipca 2017 r. mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Szwajcarii Saksońskiej.
W drodze do celu przewodnik Pan Jerzy przekazał wiele interesujących informacji o mijanych obiektach i miejscowościach.
Pierwszym zabytkiem zwiedzanym panoramicznie na trasie były ruiny zamku Stolpen, w którym faworyta Augusta II Sasa – hrabina Cosel spędziła na wygnaniu 49 lat.
Następnie uczestnicy obejrzeli interesujące formy skalne i pozostałości zamku w Parku Narodowym Bastei, przepięknie położonym w zakolach Łaby.
Po krótkim odpoczynku i przekroczeniu Łaby przyszła kolej na zwiedzanie Twierdzy Königstein, nigdy nie zdobytej przez nieprzyjaciela. Na terenie płaskowyżu na szczycie góry znajduje się ok. 50 obiektów, które miały zapewnić stacjonującemu tam garnizonowi wojskowemu niezbędne warunki do życia i służby. Szczególną ciekawostką jest studnia o głębokości 152 m.
Po ponownym przekroczeniu rzeki uczestnicy obejrzeli letnią rezydencję saskiego dworu – Pałac Pillnitz położony w dolinie Łaby. Pałace: Wodny i Górski zostały zbudowane w XVIII w.
i ozdobione w stylu japońskim. Budowle otoczone są przepięknym rozległym parkiem, którego główną atrakcją jest licząca ponad 200 lat kamelia.
W wycieczce wzięło udział 55 osób.

Rajd pieszy - 2017 r.

2017-07-15 12:00

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich członków w sobotę 15 lipca 2017 r. Rajd pieszy.
Trasa rajdu prowadziła szlakiem niebieskim od apteki „Pod Koroną” do ruin zamku Henryka, a następnie żółtym - do Staniszowa. Przewodnik Pan Grzegorz opowiadał interesująco o historii obiektów mijanych w marszu oraz o ciekawostkach przyrodniczych.
Najbardziej wytrwali piechurzy zwiedzili także wieżę widokową na szczycie Grodnej.
Po zejściu do Staniszowa i zwiedzeniu kościoła ok. godz. 13 uczestnicy zostali dowiezieni do restauracji „Staniszówka”, gdzie przywitał ich zespół „Sokolik”.
W trakcie poczęstunku przeprowadzono konkurs wiedzy o trasie rajdu. Laureaci zostali nagrodzeni tradycyjnie gromkimi brawami oraz drobnymi upominkami.
Szczególną niespodzianką był występ małej solistki zespołu, która zagrała na flecie i zaśpiewała piosenkę.
Po odpoczynku w miłej atmosferze - pomimo zmęczenia dość trudną trasą rajdu – goście ruszyli do tańca przy akompaniamencie zespołu.
Pogoda znów dopisała i sprzyjała wędrówce.
Podobnie jak tydzień wcześniej na pikniku, deszcz zacząl padać dopiero w chwili wsiadania do autobusu powrotnego.


Imprezę dofinansował Urząd Miasta Jeleniej Góry.

Piknik Letni - Lubuszanin 2017

2017-07-10 12:00

W sobotę 8 lipca 2017 r. emeryci zrzeszeni w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze wzięli udział w pikniku w ośrodku "Lubuszanin" w Sosnówce.

Pogoda dopisała, więc ochoty do zabawy na świeżym powietrzu nie zabrakło. Pierwsze chwile imprezy umilił występ zespołu "Rybniczanki" z Rybnicy, który zakończył się wspólnymi śpiewami i korowodem tanecznym z uczestnikami pikniku.


Miejsce zabawy sprzyjało różnym aktywnościom na świeżym powietrzu.
Liczna grupa osób brała udział lub kibicowała z zapałem konkurencjom zręcznościowym.
O zainteresowaniu tymi zabawami świadczy najlepiej liczba "zawodników": spośród 130 gości pikniku w 4 konkursach wzięło udział po 25 osób. Zdobywcy "medalowych" miejsc zostali uhonorowani oklaskami i drobnymi upominkami.
Wielu gości wykorzystało pobyt na spacery po okolicy z pięknymi widokami na góry. Chętni mogli odwiedzić pobliską kapliczkę św. Anny z "dobrym żródłem".
Cały czas uczestnikom towarzyszyła muzyka mechaniczna, więc entuzjaści tańca mogli wykazać się na parkiecie. Chwilami było na nim bardzo tłoczno.
Po tak wyczerpujących atrakcjach goście mogli pokrzepić siły w bufecie bogato zaopatrzonym
w typowe potrawy na grillowy piknik.


Imprezę dofinansował Urząd Miasta Jeleniej Góry.

 

Koncert wiosenny 2017 r.

2017-05-05 12:00

W dniu 4 maja 2017 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Z tej okazji Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze zorganizował "Koncert wiosenny". Uczestniczyło w nim prawie 300 osób z Jeleniej Góry i kół terenowych Związku.
Koncert zaszczycili swą obecnością Pani Poseł na Sejm RP, Zofia Czernow oraz przedstawiciele samorządowych instytucji Miasta Jeleniej Góry działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Widzowie koncertu mieli okazję podziwiać popisy wokalistów, zespołu muzyków Filharmonii Dolnośląskiej oraz młodych, lecz utytułowanych tancerzy ze Szkoły Tańca Kurzak&Zamorski. Nie zabrakło równiez scenek kabaretowych.
Zadowoleni Seniorzy chętnie włączali się do chóralnych śpiewów i nagradzali wykonawców gromkimi brawami. Wszyscy artyści bisowali zachęceni owacjami, a w finale zaśpiewali
i zatańczyli również Członkowie Zarządu.
Po prawie 2-godzinnej zabawie Goście opuszczali salę Jeleniogórskiego Centrum Kultury
w prawdziwie wiosennych nastrojach.

Bal Karnawałowy - 2017

2017-02-18 12:00

„Niech żyje bal…”
Bal jest zwierciadłem naszych marzeń, które wpisujemy w powtarzalną rzeczywistość. Co roku w czasie karnawału chcemy tańczyć i śpiewać, cieszyć się osobistym pięknem oraz lubianą muzyką. Wtedy stajemy się częścią tradycji, którą przekazujemy następnym pokoleniom.

W tym roku po raz czwarty w „Euforii” grupa Seniorów, przy pięknie zastawionych stołach, mogła zgodnie z magnacko-szlacheckim obyczajem „popuścić pasa” i wsłuchiwać się w brzęk naczyń, z których obowiązkowo należało spełnić toast na urodzaj, na zdrowie, na szczęście, na ten Nowy Rok.

Bal, w pięknym stylu, otworzyła Tereska z Józiem. Para królewska, Grażyna i Zdzisław, wirtuozowsko zaprezentowała się na parkiecie. W tańcu kotylionowym wirowano w parach, czwórkach, szóstkach, a także solo. Konkurs tańca zachęcił aż pięć par do pokazania swoich umiejętności. Musieli zatańczyć tango, walca i bugi-bugi. Obserwatorzy ich zmagania oceniali brawami. Zwyciężyła Halina i Henryk.

Nadchodzi „tłusty czwartek”, kilka dni zapustów i czas posypania głowy popiołem. Mam jednak nadzieję, że te wspólne chwile zabawy będą ciepłymi wspomnieniami w jeszcze dość długie wieczory kończącej się zimy.


Tekst i zdjęcia: Zofia Opacka

Koncert Noworoczny - 2017 r.

2017-01-05 10:05

Witamy 2017 rok !!!

O Nowym Roku nie myślimy, że będziemy starsi ale, że będzie lepszy niż miniony. Idźmy więc za marzeniami i zobaczmy dokąd nas zaprowadzą! Natomiast dźwięki melodii w wykonaniu wspaniałych muzyków i solistów niech zagoszczą w sercach i będą inspiracją do działań i czerpania radości z małych rzeczy.

Koncert Noworoczny JCK, 5 stycznia 2017 r.

 

Tekst: Zofia Opacka
Zdjęcia: Franciszek Michalik

Wieczerza Wigilijna - 2016

2016-12-22 12:00

Świętujemy!!!
Ogromną siłą Świąt Bożego Narodzenia jest ich powtarzalność, dzięki czemu mamy szansę na zaprzeczenie złym wydarzeniom i możliwość zaczęcia wszystkiego od nowa.
Co roku łamiąc się opłatkiem, składamy sobie wiele dobrych życzeń.
I tym razem przy świątecznych stołach, w blasku świec, przy dźwięku kolęd Seniorzy przekazywali sobie wiele pięknych słów, bo Wigilia to święto nadziei, święto każdego z nas. W ten wieczór wyszliśmy z wieczerzy z poczuciem, że coś dobrego się spełniło.

22 grudnia 2016 r. Hotel „Mercure” .

Tekst: Zofia Opacka
Zdjęcia: Zofia Opacka

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8