Rajd rowerowy - 22 wrzesnia 2020 r.

2020-09-12

22 września 2020 r. (czwartek) odbędzie się Rajd Rowerowy Seniora organizowany przez
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze.

Trasa Rajdu około 20 km.

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Zarządu.

 Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8