Termy Cieplickie - znów otwarte

2021-06-30

TERMY CIEPLICKIE ZNÓW OTWARTE

PROPONUJEMY
ATRAKCYJNE KARNETY

Bliższe informacje w biurze Zarządu.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8