Opłaty za wycieczki w 2023 r.

2023-03-01

U W A G A !

Wpłaty za wycieczki wnosimy w wysokości przewidzianej dla 20 do 29 osób (najwyższa kwota).
Ewentualne różnice wynikające z większej ilości uczestników, będą zwracane w gotówce za pokwitowaniem, w autobusie.

Opłaty za wycieczki obejmują:

Wycieczki jednodniowe:

• Koszty przejazdu;
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
• Opieka ze strony organizatora podczas trwania wycieczki;
• Przewodnik pilot;
• Przewodnik miejscowy jeżeli jest wymagany;
• Wstępy do obiektów;
• Opłata nie obejmuje posiłków.

Wycieczki wielodniowe

• Koszty przejazdu;
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
• Opieka ze strony organizatora podczas trwania wycieczki;
• Przewodnik;
• Przewodnik miejscowy jeżeli jest wymagany;
• Wstępy do obiektów;
• Noclegi z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje).

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8