Rejonowy Zjazd Delegatów - 2023 r.

2023-09-07

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze informuje,
że dnia 20.09.2023 r. w sali Książnicy Karkonoskiej,
ul. Bankowa 27, w Jeleniej Górze, o godzinie 11:00, odbędzie się
Rejonowy Zjazd Delegatów
Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze.

Zjazd ma na celu wyłonienie nowego Zarządu Oddziału Rejonowego oraz delegatów na Zjazd Okręgowy.

W razie braku przewidzianej w Statucie PZERiI liczby obecnych delegatów
Zjazd odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia o godzinie 11.15
a przeprowadzone na nim wybory i powzięte uchwały
będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8