Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze - 2023 r.

2023-10-17

W dniu 20. września 2023 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy
Delegatów Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze.
Na Zjeździe wybrano nowe władze Oddziału Rejonowego:

ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO
1. Zofia Antoszewska
2. Zofia Buziuk
3. Barbara Ciechanowicz
4. Jerzy Czciński
5. Aleksandra Dehnert
6. Krystyna Duda
7. Stanisław Dziedzic
8. Wanda Grzywaczyk
9. Wiesława Kapuścińska
10. Teresa Kasak
11. Irena Kojpasz
12. Barbara Lipińska
13. Bartosz Lipiński
14. Danuta Misztak
15. Ewa Orczyk
16. Ewa Przybyszewska
17. Lech Szczap
18. Marek Tołkacz
19. Jerzy Wrona
20. Halina Zamkutowicz


ZARZĄD WYBRAŁ PREZYDIUM W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE
Jerzy Wrona - przewodniczący
Ewa Przybyszewska - viceprzewodnicząca
Wiesława Kapuścińska - viceprzewodnicząca
Halina Zamkutowicz - skarbnik
Jerzy Czciński - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA
Danuta Roszykiewicz - przewodnicząca
Jerzy Budziosz - sekretarz
Jadwiga Janiga - członek

DELEGACI NA ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO PZERiI W WAŁBRZYCHU
1. Mirosław Cal
2. Barbara Ciechanowicz
3. Krystyna Duda
4. Stanisław Dziedzic
5. Ewa Orczyk
6. Jerzy Wrona

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8