Komunikat o nowej wysokości składki członkowskiej w 2024 r.

2023-11-24

Komunikat o nowej wysokości składki członkowskiej w 2024 r.

Uchwała 53/10/XII/2023 z dnia 17.10.2023 r.
Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na podstawie
§ 25 pkt 6 Statutu Związku oraz Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZERiI Nr 12/3/XII/23
z dnia 11 września 2023 r. postanawia od dnia 1 stycznia 2024 r.
podnieść:
- składkę członkowską do wysokośc 5 zł miesięcznie tj. 60 zł rocznie,
- opłatę wpisowego do wysokości 5 zł

Odpłatność za legitymacje PZERiI oraz
za zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8