Opłacanie składek członkowskich za 2024 r.

2024-01-12

Komunikat
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze prosi osoby
zamierzające zapisywać się na wczasy, o wcześniejsze ( 3, 4 dni ) opłacenie
przelewem internetowym składek członkowskich za rok 2024 ( obecnie 60 zł ).
Usprawni to proces zapisywania chętnych na wczasy i skróci czas oczekiwania w kolejce.
Komunikat dotyczy osób, które mają możliwość dokonywania płatności przelewem.
Pozostałe osoby opłacają składki gotówką lub kartą płatniczą w dniu zapisu.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8