Senioralia 2018 - przypomnienie harmonogramu

2018-10-02 12:22

SENIORALIA 2018

Harmonogram

06.10.2018 r.

Godz 10:30 Zbiórka na placu przy Kościele Garnizonowym
Godz 11:00 - 12:00 Przemarsz korowodu na Plac Ratuszowy

Plac Ratuszowy

Godz 12:00 Przekazanie kluczy do miasta
Godz 12:30 Wydanie „specjału seniora”
Godz 10:30 do 16:00 -Występy zespołów

Sala JCK ul. Bankowa /dawny Kwadrat/

Godz 13:00 Przesłuchania zespołów w ramach
VII Dolnośląskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów

07.10.2018 r.

Godz 11:00 – 14:00 Występy zespołów na pl. Ratuszowym

Godz 13:00 - Sala JCK przesłuchania zespołóww ramach
VII Dolnośląskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów

30 min po występie ostatniego zespołu - ogłoszenie wyników Przeglądu

13.10.2018 r.

Sala Filharmonii

Godz 14:00 Akademia z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”, Koncert

14.10.2018 r.

godz 17:00 BAL SENIORA Hotel "Mercure"

X Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2018

2018-09-06 12:00

W dniu 4 września 2018 roku w Sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbył się X Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zjazd w którym wzięło udział 40 delegatów spośród 44 wybranych na zebraniach Kół oraz zaproszeni goście rozpoczął koncert zespołu Finezja, trzech młodych muzyków (2 akordeonistów i perkusista). Zespół wykonał zestaw utworów bardziej i mniej znanych w oryginalnej aranżacji, czym zyskał aplauz słuchaczy.


Zjazd otworzył Stanisław Dziedzic witając gości – kierownictwo Zarządu Okręgu PZERiI z Wałbrzycha – przewodniczącą Annę Marię Mirską, przew. Komisji Rewizyjnej ZO Mieczysława Bąka oraz przew. Komisji Socjalno-Bytowej Józefa Świątka. Stanisław Dziedzic zaproponował na przewodniczącego Zjazdu panią Janinę Radomską z Mysłakowic. Zjazd jednomyślnie powierzył prowadzenie obrad zgłoszonej kandydatce. Protokolantem Zjazdu został Jerzy Mandryk – sekretarz ustępujacego Zarządu ZR.
W kolejnych punktach obrad wybrano Komisję Mandatową, która stwiedziła prawomocność obrad, Komisję Porozumiewawczą oraz Komisję Wnioskową.


Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji przedstawił Stanisław Dziedzic, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Danuta Roszykiewicz, która złożyła również wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Przew. Zarządu Okręgu A.M.Mirska wysoko oceniła pracę Zarządu, podziękowała za współpracę przekazując słodki upominek – kosz słodyczy. Przew Kom.Rewizyjnej ZO również pogratulował wyników pracy Oddziału Rejonowego. Zabierający głos w dyskusji nad sprawozdaniem delegaci również pozytywnie ocenili pracę Zarządu.


Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi.


W kolejnym punkcie przeprowadzono wybory Zarządu na kolejną kadencję, który zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą liczyć będzie 20 członków, w tym 8 przewodnicących kół terenowych oraz 12 zgłoszonych z Sali. Stanisław Dziedzic zarekomendował 9 kandydatów a z Sali zgłoszono 3 kandydatów. Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali nowy Zarząd na kolejną kadencję.
Nastepnie przeprowadzono wybór Komisji Rewizyjnej w 3-osobowym składzie.
W trakcie krótkiej przerwy Zarząd dokonał wyboru przewodniczącego – jednomyślnie wybierając Stanisława Dziedzica.
W kolejnym punkcie Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Okręgowy. Na podstawie liczebności członków Odziału Rejonowego ustalono, że Rejon będzie reprezentowany przez 7 delegatów (1 na 300 członków) w tym nowowybranego przewodniczącego. Zjazd miał dokonać wyboru 6 delegatów, a z Sali zgłoszono 7 kandydatów spośród których w głosowaniu jawnym wybrano 6 delegatów.


Podjęcie uchwały dot. zgłoszonych w dyskusji wniosków było ostatnim punktem porządku obrad i przewodnicząca zakończyła Zjazd dziękując delegatom i gościom za udział a nowowybranym władzom Rejonowego Oddziału PZERiI sukcesów w działalności na rzecz całego środowiska.

Rajd autokarowo-pieszy - 21 maja 2018 r. - relacja

2018-05-25 12:11


W dniu 21 maja 2018 r. członkowie i sympatycy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze uczestniczyli w rajdzie autokarowo-pieszym. Trasa prowadziła z Pilchowic przez Siedlęcin, Perłę Zachodu i Wzgórze Krzywoustego do centrum Jeleniej Góry. W Pilchowicach obejrzeliśmy zaporę, a część grupy – także wnętrze elektrowni wodnej. Następnie zwiedziliśmy Wieżę Książęcą w Siedlęcinie, słynącą z unikatowych fresków o tematyce rycerskiej. Po spacerze na Perłę Zachodu przyszedł czas na poczęstunek dla pokrzepienia sił.
W dalszej części wycieczki obejrzeliśmy elektrownie wodne Bobrowice I i II oraz zabytkowy wiadukt kolejowy i znane źródełko, z którego wód korzysta wielu mieszkańców miasta. Finał nastąpił na Wzgórzu Krzywoustego przy wieży widokowej zwanej Grzybkiem.
Na całej trasie wycieczki przewodnik opowiadał o zwiedzanych obiektach i terenach oraz ciekawostkach przyrodniczych np. gnejsach i marmitach. Na zakończenie chętni mogli sprawdzić nowo nabyte wiadomości w trakcie konkursu, którego zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Przewodnik był wręcz zaskoczony wysokim poziomem wiedzy uczestników quizu.
Pogoda dopisała, humory również, a ponad 5 godzin ruchu na świeżym powietrzu z pewnością dobrze przysłuży się kondycji „rajdowiczów”.

Koncert Wiosenny - 9 maja 2018 r.- relacja

2018-05-25 12:08

Z okazji Światowego Dnia Inwalidy w dniu 9 maja 2018 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze zaprosił swoich członków
i sympatyków na tradycyjny koncert wiosenny. Uczestników i zaproszonych gości powitał inicjator koncertu Pan Stanisław Dziedzic.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry: Pan Jerzy Łużniak i Pan Piotr Paczóski, Przekazali oni zebranym seniorom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Związek prowadzi działalność na terenie powiatu jeleniogórskiego i złotoryjskiego w formie kół terenowych, nie dziwi więc obecność przedstawicieli władz samorządowych z okolicznych miast i gmin: Ewy Pędziwiatr - Wiceprzewodniczącej Rady Miasta w Kowarach oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Mysłakowicach Pani Janiny Radomskiej. Życzenia pomyślności i dobrego zdrowia -
w imieniu Pani Poseł na Sejm RP Zofii Czernow - przekazała Pani Aleksandra Wochal, Dyrektor Biura.
Po części oficjalnej przyszła pora na występ zespołu „Five up”, złożonego z muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, którzy wykonali kilka utworów instrumentalnych. Przy ich akompaniamencie zaśpiewali soliści na co dzień występujący w składzie renomowanego zespołu „Spiritual Singers Band”. Pięknymi głosami snuli muzyczną opowieść utrzymaną w konwencji bajkowej w stylu lat 20 i 30-tych ubiegłego wieku. Narratorka Pani Dominika Łukasiewicz łączyła poszczególne utwory w jedna całość.
Koncert odbył się przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali. Tradycyjnie już nie zabrakło wspólnych śpiewów oraz bisów na życzenie publiczności.

Bal karnawałowy - 2018

2018-02-01 08:14

W dniu 20 stycznia 2018 r. emeryci i renciści bawili się na tradycyjnym balu karnawałowym.
Impreza odbyła się w gościnnych salach Clubu Euforia w Jeleniej Górze.
Goście tańczyli przy akompaniamencie zespołu muzycznego w iście szampańskich nastrojach, smakowali przygotowane dania i nawiązywali nowe znajomości w sprzyjających integracji okolicznościach.
Nie obyło się również bez wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych.


Imprezę zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Jeleniej Górze.

Koncert noworoczny 2018

2018-01-10 12:00

W dniu 4 stycznia 2018 r. - zgodnie z corocznym obyczajem – członkowie i sympatycy Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze i i kół terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wzięli udział w "Koncercie noworocznym". Uczestniczyło w nim ponad 300 osób.
Koncert zaszczycili swą obecnością:

 • Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Zofii Czernow, Pani Aleksandra Wochal,
 • Radna Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pani Anna Bałkowska
 • oraz znany artysta współpracujący ze Związkiem, Pan Jerzy Jakubów.

 

Gości powitał organizator koncertu Pan Stanisław Dziedzic.
Widzowie koncertu mieli okazję podziwiać popisy wokalistów, zespołu muzyków Filharmonii Dolnośląskiej (instrumenty dęte i perkusja) oraz widowiskowe występy tancerzy ze Szkoły Tańca Kurzak&Zamorski. Tegoroczny koncert można najkrócej opisać określeniem "Pod dachami Paryża". Troje solistów wykonało przeboje muzyki francuskiej, niektóre w oryginale, połączone intrygującą fabułą z romansem w tle. Prowadząca koncert oraz muzycy włączali się żartami muzycznymi do wspólnej zabawy.
Seniorzy chętnie reagowali na zaproszenia do wspólnego śpiewania i nagradzali wykonawców zasłużonymi brawami. Koncert spotkał się z żywym i pozytywnym odbiorem publiczności, która zachęciła artystów do bisów.
Po prawie 2-godzinnej zabawie Goście złożyli sobie wzajemnie życzenia noworoczne przy tradycyjnej lampce szampana.

Wigilia - 2017 r.

2017-12-21 21:00

W dniu 21 grudnia 2017 r. członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze spotkali się na uroczystej wigilii w salach hotelu Mercury.
Uczestniczyło w niej około 170 osób z Jeleniej Góry i kół terenowych Związku.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością:

 • Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła wraz zzastępcą
 • Panem Piotrem Paczóskim,
 • Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Zofii Czernow Pani Aleksandra Wochal,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Konrad Sikora
 • oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Przybyli także przedstawiciele Zarządu Oddziału Okręgowego Związku z Wałbrzycha.

Goście po powitaniu przez organizatora imprezy Pana Stanisława Dziedzica wspólnie odśpiewali kolędę z towarzyszeniem zespołu "Sokolik" z Karpnik.
Część liturgiczną uroczystości poprowadził ksiądz dziekan Bogdan Żygadło, po czym wszyscy obecni złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się opłatkiem.
Po poczęstunku uczestnicy zaśpiewali wspólnie wiele najpiękniejszych polskich kolęd, a następnie wysłuchali dalszej części koncertu zespołu "Sokolik".
Radosne i optymistyczne w wymowie piosenki zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po ponad 2-godzinnej zabawie Goście opuszczali sale hotelu Mercury w podniosłych świątecznych nastrojach.

JESIENNY BAL SENIORA - 2017

2017-10-19 10:31

JESIENNY BAL SENIORA

Końcowym akcentem imprez pogodnej senioralnej jesieni, organizowanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego, był Bal Seniora w restauracji "Staniszówka" w Staniszowie.
We wspólnej zabawie wzięło udział 160 członków i sympatyków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze oraz zaproszeni goście.
Tańce przy muzyce rozrywkowej urozmaicił występ zespołu folklorystycznego "Sokolik" z Karpnik.
Seniorzy po raz kolejny popisali się godnym pozazdroszczenia entuzjazmem i werwą we wspólnej zabawie i udowodnili, że jesień życia może być naprawdę pogodna i wesoła.

"Senioralia 2017" za nami

2017-10-12 09:26


„Senioralia 2017” za nami !

W dniach 30 września i 1 października 2017 r. obchodziliśmy po raz szósty święto seniorów „Senioralia 2017”.
Impreza rozpoczęła się tradycyjnym korowodem, który wyruszył ulicą 1 Maja. W tym roku pochód, w którym wzięło udział ok. 900 osób wyglądał szczególnie barwnie i radośnie. Każdy z uczestników został obdarowany przez organizatorów słonecznikiem. A że pogoda dopisała wyjątkowo, zabawa była przednia.

Do korowodu włączyli się aktywnie seniorzy z Republiki Czeskiej (z Lanova) współpracujący z emerytami, rencistami i inwalidami ze Szklarskiej Poręby i Karpacza. Gościliśmy także przedstawicieli miasta partnerskiego Erfstadt w Niemczech.


Rytm marszu korowodu nadawały przygrywające w kilku punktach deptaka miejskiego zespoły folklorystyczne.
Specjalne jury dokonywało w trakcie przemarszu oceny strojów uczestników pochodu i nagrodziło najlepiej prezentujących się seniorów słodkimi upominkami.
Kulminacyjnym punktem korowodu było przekazanie seniorom na ręce inicjatora "Senioraliów" Pana Stanisława Dziedzica z Oddziału Rejonowego PZERiI klucza do miasta przez Prezydenta. O wydanie klucza seniorzy poprosili włodarza miasta w chóralnie odśpiewanej piosence z zabawnym tekstem, a po jego otrzymaniu – podziękowali również piosenką.
Na scenie na placu Ratuszowym w ciągu 2 dni prezentowali się uczestnicy VI Dolnośląskiego Przeglądu Zespołowej Twórczości Amatorskiej Seniorów.
Występy konkursowe w ramach przeglądu odbywały się w obu dniach w sali widowiskowej JCK. Jury oceniło prezentacje 28 zespołów i ogłosiło wyniki nagradzając 6 zespołów:

 • "Jarzębina" z Kobierzyc,
 • "Polanie" ze Środy Śląskiej,
 • "Szymanowianie" z Szymanowa,
 • "Agat" z Jeleniej Góry,
 • "Górzanie" z Piławy Górnej,
 • występujący gościnnie zespół "Drzewiczanie" z Kostrzyna nad Odrą

oraz solistów:

 • Pana Zdzisława Ornata
 • Pana Andrzeja Dudziaka.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Poseł na Sejm RP Zofię Czernow otrzymał zespół "Karkonosze" z Gruszkowa.
W imprezach objętych programem uczestniczyli seniorzy z całego Dolnego Śląska, zaproszeni goście z innych regionów oraz turyści. Łączną liczbę osób uczestniczących w różnych formach w tegorocznych "Senioraliach" można szacować na ok. 3600. Waloru promocyjnego zdarzenia dla miasta i regionu nie sposób więc przecenić.
Mieszkańcom Jeleniej Góry i przybyłym gościom seniorzy - organizatorzy zadedykowali koncert przebojów muzyki rozrywkowej pt. "Nie liczę godzin i lat" w dniu 1 października o godz. 15 na placu Ratuszowym. Wykonawcami koncertu byli: zespół instrumentalny FIVE UP, troje solistów – wokalistów oraz tancerze ze Szkoły Tańca Kurzak – Zamorski. Publiczność nagrodziła artystów zasłużonymi brawami i owacją na stojąco, zapraszając ich do bisów.
Podsumowaniem imprezy była uroczysta akademia z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora” w dniu 7 października 2017 r. o godz. 14 w wypełnionej po brzegi sali Filharmonii Dolnośląskiej, z udziałem parlamentarzystów i zaproszonych gości. W koncercie wystąpili laureaci Przeglądu, którzy zapewnili widzom wspaniałą zabawę, chóralne śpiewy, a na zakończenie wspólne tańce na scenie.
Ideą „Senioraliów” było pokazanie dorobku artystycznego i dziedzictwa kultury regionalnej, integracja środowiska osób starszych i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu oraz doskonalenia własnych talentów i umiejętności. Dzięki uczestnictwu gości z sąsiednich krajów możliwe było również nawiązanie kontaktów z seniorami z zagranicy. Zarówno w składzie zespołów, jak i wśród widzów była dość liczna reprezentacja młodszych pokoleń, co stworzyło szansę na integrację międzypokoleniową i przekazanie tradycji kultury regionalnej.
Tegorocznym obchodom patronowali:

 • Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Wsparcia finansowego udzielili:

Szwajcaria Saksońska - wycieczka 2017

2017-07-17 12:00

Członkowie zrzeszeni w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze w dniu 17 lipca 2017 r. mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Szwajcarii Saksońskiej.
W drodze do celu przewodnik Pan Jerzy przekazał wiele interesujących informacji o mijanych obiektach i miejscowościach.
Pierwszym zabytkiem zwiedzanym panoramicznie na trasie były ruiny zamku Stolpen, w którym faworyta Augusta II Sasa – hrabina Cosel spędziła na wygnaniu 49 lat.
Następnie uczestnicy obejrzeli interesujące formy skalne i pozostałości zamku w Parku Narodowym Bastei, przepięknie położonym w zakolach Łaby.
Po krótkim odpoczynku i przekroczeniu Łaby przyszła kolej na zwiedzanie Twierdzy Königstein, nigdy nie zdobytej przez nieprzyjaciela. Na terenie płaskowyżu na szczycie góry znajduje się ok. 50 obiektów, które miały zapewnić stacjonującemu tam garnizonowi wojskowemu niezbędne warunki do życia i służby. Szczególną ciekawostką jest studnia o głębokości 152 m.
Po ponownym przekroczeniu rzeki uczestnicy obejrzeli letnią rezydencję saskiego dworu – Pałac Pillnitz położony w dolinie Łaby. Pałace: Wodny i Górski zostały zbudowane w XVIII w.
i ozdobione w stylu japońskim. Budowle otoczone są przepięknym rozległym parkiem, którego główną atrakcją jest licząca ponad 200 lat kamelia.
W wycieczce wzięło udział 55 osób.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Darowizny przyjmujemy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
Nr 72 8395 0001 5000 0946 2000 0001

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Prusa 8